Zaproszenie na spotkanie autorskie 8 maja 2023 r.

Związek Szlachty Polskiej Oddział w Toruniu zaprasza na spotkanie autorskie z p. dr Dobromiłą Rzyską-Laube, autorką książki „Zbiory artystyczne polskich ziemian na Pomorzu Nadwiślańskim od końca XVIII wieku po czasy dzisiejsze”.

Spotkanie odbędzie się 8 maja 2023 r. o godz. 17tej w siedzibie Kujawsko-Pomorskiego Centrum Dziedzictwa przy ul. Czerwona Droga 8 w Toruniu, które jest współorganizatorem spotkania. Wstęp oczywiście wolny.

Promowana książka jest rozprawą doktorską napisaną pod kierunkiem prof. dr hab. Małgorzaty Omilanowskiej i obronioną w 2019 roku na Uniwersytecie Gdańskim. Jest wynikiem odszukania wielu dotąd niespenetrowanych zasobów źródłowych. Pozornie uboga baza źródłowa ukazała gros nowych, niezbadanych dotąd obszarów i również w przyszłości może pomóc wzbogacić dotychczasowe ustalenia.

Autorka tak pisze o swojej pracy:

Pisząc o zainteresowaniach kolekcjonerskich na ziemiach Pomorza, zdawałam sobie sprawę, że należałoby uwzględnić zarówno ziemiaństwo niemieckie, jak i warstwę mieszczańską obu narodowości. Zajmującym aspektem godnym zbadania, szczególnie w Prusach Zachodnich, wydaje się zjawisko dyfuzji kulturowej i z pewnością warto byłoby zwrócić uwagę na wzajemne oddziaływanie tych dwóch narodowości, które przejawiało się w przejmowaniu mentalności i wzorców kulturowych. Ze względu na charakter prowadzonych analiz i ograniczoność źródeł zawęziłam jednak badania do grupy polskiego ziemiaństwa. Na wskazanym terenie niewiele możemy powiedzieć o kolekcjonerstwie polskiego mieszczaństwa, z kolei zainteresowania artystyczne ziemiaństwa niemieckiego wymagają odrębnych prac badawczych.

Cały wstęp do książki dostępny jest tutaj >>>, zaś spis treści tutaj >>>.

Zapraszamy 8 maja do Torunia!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *