Rozstrzygnięcie konkursu plastycznego pod patronatem Związku Szlachty Polskiej

W piątek, 24 maja 2024 r., odbyło się uroczyste wręczenie nagród laureatom VIII Międzynarodowego Konkursu Plastycznego „Z moich stron. Przyjaciele”. Patronat nad tym konkursem objął Związek Szlachty Polskiej, zaś nagrodę dodatkową ufundował p. Karol Sienkiewicz h. Wenda, Prezes Oddziału Związku […]

Toruń w wizytą w Wilnie

Początek maja to dla Polaków miesiąc szczególny  – 2. maja obchodzimy Święto Flagi, zaś dzień później Święto Narodowe Trzeciego Maja. Początek maja w 2024 r. był zatem doskonałą okazją do wizyty w Wilnie i wsparcia Gimnazjum im. Józefa Ignacego Kraszewskiego. […]

Wsparcie dla polskiej szkoły w Wilnie

Musimy pamiętać, że w Republice Litewskiej mieszka nieco ponad 180.000 naszych Rodaków.  Według oficjalnych danych Polacy stanowią ok. 6,5% wszystkich mieszkańców Litwy, są więc największą mniejszość narodową Republiki. Polacy mieszkają głównie w Wilnie i w zwartym osadnictwie w rejonach wileńskim, […]

Rondo Powstańców Styczniowych w Toruniu

Czy wiecie, że w Toruniu jest rondo Powstańców Wielkopolskich i Śląskich a nie ma ronda ani ulicy Powstańców Styczniowych? Czas to zmienić! W związku z tym, w imieniu Zarządu Oddziału Związku Szlachty Polskiej w Toruniu złożyłem do Rady Miasta stosowny […]

Spis szlachty Województwa Pomorskiego

Kilka tygodni temu na jednej z aukcji antykwarycznych zainteresowała mnie pewna książka. Po pierwsze dlatego, że dotyczyła Torunia, a po drugie dlatego, że dotyczyła szlachty. Wystartowałem więc w aukcji i nabyłem tę pozycję. Chętnie udostępnię oryginał zainteresowanym. Józef Krzepela Ową […]