Podbielscy w walce o niepodległość – carat. Część trzecia

Publikujemy dzisiaj trzecią i ostatnią część opowieści Andrzeja Podbielskiego, członka Oddziału Związku Szlachty Polskiej w Toruniu. Dzisiejsza data nie jest przypadkowa – właśnie 13 maja mija 160ta rocznica bitwy pod Kietlanką. Poprzednia części opowieści zakończyła się wydarzeniami pod Stokiem, w […]

Podbielscy w walce o niepodległość – carat. Część druga

Zapraszamy do lektury drugiej części artykułu o losach Podbielskich z Podbieli, którzy w XIX wieku walczyli z rosyjskim zaborcą, uczestnicząc ofiarnie w Powstaniu  Styczniowym (część pierwsza dostępna jest tutaj>>>>). Również autorem tego tekstu jest p. Andrzej Podbielski z naszego Oddziału. […]