Kujawsko-Pomorskie Centrum Dziedzictwa

Wiosną 2021 r. powołane zostało Kujawsko-Pomorskie Centrum Dziedzictwa w Toruniu. Nowa instytucja zajmie się m.in. rewitalizacją zespołu pałacowo-parkowego w Nawrze pod Chełmżą. Związek Szlachty Polskiej zgłosił gotowość do współpracy z Centrum. Utworzenie Centrum i powierzenie mu opieki nad pałacem w […]