Jan Feliks Bronisław Podbielski herbu Trzaska. Wspomnienie

Autorem krótkiej wspominki jest Pan Andrzej Tomasz Maciej Podbielski herbu Trzaska z toruńskiego Oddziału Związku Szlachty Polskiej. Wspominka ta jest  związana ze 160 rocznicą Powstania Styczniowego i sytuacją, w jakiej obecnie znajduje się Polska na arenie międzynarodowej.  Rodzinne wspominki historyczne […]