Wsparcie dla polskiej szkoły w Wilnie

Musimy pamiętać, że w Republice Litewskiej mieszka nieco ponad 180.000 naszych Rodaków.  Według oficjalnych danych Polacy stanowią ok. 6,5% wszystkich mieszkańców Litwy, są więc największą mniejszość narodową Republiki. Polacy mieszkają głównie w Wilnie i w zwartym osadnictwie w rejonach wileńskim, […]