Jan Feliks Bronisław Podbielski herbu Trzaska. Wspomnienie

Autorem krótkiej wspominki jest Pan Andrzej Tomasz Maciej Podbielski herbu Trzaska z toruńskiego Oddziału Związku Szlachty Polskiej. Wspominka ta jest  związana ze 160 rocznicą Powstania Styczniowego i sytuacją, w jakiej obecnie znajduje się Polska na arenie międzynarodowej. 

Rodzinne wspominki historyczne Podbielskich herbu Trzaska

Kuzyn mój Jan Feliks Bronisław Podbielski herbu Trzaska, urodzony w 1836 roku, w 1845 roku rozpoczął naukę w Korpusie Kadetów w Brześciu. Następnie został przymusowo wcielony do armii carskiej i skierowany do Korpusu Kadetów w Petersburgu, ukończył też Nikołajewską Akademię Sztabu Generalnego dla starszych oficerów Armii Imperium Rosyjskiego. Zaprzyjaźnił się tam z Jarosławem Dąbrowskim i Zygmuntem Padlewskim, tworząc razem z nimi Koło Polskich Oficerów (KPO) w Petersburgu, będąc jednym z filarów Koła, które było konspiracyjną organizacją wojskową, łącząca idee rewolucyjno-demokratyczne ze zbrojnym przywróceniem Polsce niepodległości, funkcjonującą w latach 1857 – 1864, którą stanowili wychowankowie wyższych szkół wojskowych Petersburga. Należeli oni do inicjatorów i organizatorów Powstania Styczniowego, kierując się ideą patriotyczną wyzwolenia Polski i odbudowania jej w granicach z 1772 roku, przy poszanowaniu podmiotowości Litwinów, Białorusinów i Ukraińców, gdyż zgodnie z tą wizją tylko federacja czterech narodów pod przewodnictwem Polaków pozwalała stawić skuteczny opór Imperium Rosyjskiemu.

Dzisiaj, po 160 katach ta wizja jest ciągle aktualna.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *