Dni Moniuszkowskie w Toruniu – 21 czerwca koncert finałowy pod patronatem Związku Szlachty Polskiej.

Już niedługo w Toruniu rozpoczną się Dni Moniuszkowskie. Ogólnopolski program ma na celu uczczenie 200. rocznicy urodzin Stanisława Moniuszki herbu Krzywda. Ideą przewodnią programu jest przede wszystkim przywrócenie Stanisławowi Moniuszce należytej rangi w panteonie narodowych twórców romantycznych. Dni Moniuszkowskie w […]