Rozstrzygnięcie konkursu plastycznego pod patronatem Związku Szlachty Polskiej

W piątek, 24 maja 2024 r., odbyło się uroczyste wręczenie nagród laureatom VIII Międzynarodowego Konkursu Plastycznego „Z moich stron. Przyjaciele”. Patronat nad tym konkursem objął Związek Szlachty Polskiej, zaś nagrodę dodatkową ufundował p. Karol Sienkiewicz h. Wenda, Prezes Oddziału Związku […]

Toruń w wizytą w Wilnie

Początek maja to dla Polaków miesiąc szczególny  – 2. maja obchodzimy Święto Flagi, zaś dzień później Święto Narodowe Trzeciego Maja. Początek maja w 2024 r. był zatem doskonałą okazją do wizyty w Wilnie i wsparcia Gimnazjum im. Józefa Ignacego Kraszewskiego. […]