O Związku

Związek Szlachty Polskiej

Związek Szlachty Polskiej jest organizacją społeczno-kulturalną zrzeszającą szlachtę dawnej Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Siedziba Związku mieści się w Warszawie (www.szlachta.org.pl)

Związek Szlachty Polskiej powstał w 1995 roku w Gdańsku. Od 2009 roku siedziba ZSzP znajduje się w Warszawie. W 2016 roku Związek został uhonorowany przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego odznaką „Zasłużony dla Kultury Polskiej” – nadawaną podmiotom wyróżniającym się w tworzeniu, upowszechnianiu i ochronie kultury.

Stowarzyszenie posiada status Organizacji Pożytku Publicznego.

Związek współpracuje z Commission d’information et de liaison des associations nobles d’Europe (CILANE) – ogólnoeuropejską organizacją skupiającą najbardziej reprezentatywne organizacje szlacheckie.

Związek stawia sobie za cel przede wszystkim integrację i reprezentację środowiska szlacheckiego, ochronę dobrego imienia szlachty Rzeczypospolitej Wielu Narodów, opiekę nad zabytkami kultury szlacheckiej, popularyzację i promowanie kultury, dorobku i najlepszych tradycji szlacheckich oraz krzewienie etosu rycerskiego.

Stowarzyszenie skupia zarówno potomków drobnej szlachty, jak i przedstawicieli zamożnych i znaczących rodów szlacheckich. Do Związku należy obecnie ok. 500 osób reprezentujących prawie 300 rodów szlacheckich. Nasi członkowie niejednokrotnie odgrywają aktywną rolę w życiu kulturalnym, naukowym oraz biznesowym współczesnej Polski.

Statut Związku Szlachty Polskiej

Deklaracja ideowa

Członkostwo

Członkiem Związku może zostać tylko osoba pochodzenia szlacheckiego w linii męskiej a więc syn lub córka ojca – szlachcica. Kandydaci do Związku przyjmowani są jedynie w oparciu o prawo ziemskie I Rzeczypospolitej. Więcej informacji na temat członkostwa można znaleźć na stronie Związku.

Związek Szlachty Polskiej w żadnym stopniu nie jest organizacją uzurpatorską, nie nadaje i nie odbiera szlachectwa czy tytułów arystokratycznych i odcina się od organizacji, które uważa za uzurpatorskie. Związek nie jest związany z żadną opcją polityczną.