Oddział Toruń

Związek Szlachty Polskiej posiada regionalne Oddziały w Białymstoku, Gdańsku, Krakowie, Szczecinie, Toruniu, Warszawie i Wrocławiu.

W skład organów Oddziału w Toruniu (IV kadencja 2019-2022) wchodzą:

Zarząd Oddziału

Prezes Zarządu

Beata KAZIMIERSKA-KORSAK h. Korsak

Sekretarz

Karol SIENKIEWICZ h. Wenda

Skarbnik

Marek JAROCIŃSKI h. Jastrzębiec

Członek Zarządu

Karol WRÓBLEWSKI h. Ślepowron

Członek Zarządu

Andrzej WATTA-SKRZYDLEWSKI h. Samson

Komisja Rewizyjna Oddziału

Przewodniczący

Janusz ORLIKOWSKI h. Nowina

Członek Komisji

Aldona CISEWSKA h. własny

Członek Komisji

Włodzimierz NEKANDA-TREPKA h. Topór