Koncert w Parskach nad Nerem

Kilka dni temu, 9 czerwca 2019 r., odbył się pierwszy koncert tegorocznego festiwalu Chopin en Vacances. Niewątpliwie był to koncert wyjątkowy!

Przypomnijmy zatem, że festiwal Chopin en Vacances organizowany jest pro bono już po raz trzeci, celem przypomnienia inspirujących letnich wakacji młodego Fryderyka Chopina. Nasz kompozytor dwukrotnie spędzał wakacje na Ziemi Dobrzyńskiej, gdzie gościł i koncertował we dworach i pałacach miejscowej szlachty i arystokracji, poprzedzany sławą genialnego młodzieńczego wirtuoza fortepianu.

Do udziału w festiwalu Chopin en Vacances zapraszani są najwybitniejsi młodzi artyści właśnie w wieku „chopinowskim”- uczniowie i absolwenci słynnej Szkoły Muzycznej II Stopnia im. Zenona Brzewskiego w Warszawie oraz Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie.

Pierwszy z cyklu koncertów pod tytułem „Dwór Polski – Serce Niepodległej” – odbył się w Parskach, uświetniając 210. Rocznicę tamtejszego Dworu. Koncert dedykowany był obecnym właścicielkom Teresie z Kretkowskich Kiersnowskiej i Marii z Kretkowskich Sławińskiej, córkom przedwojennych właścicieli Parsk – Antoniego i Joanny z Olszowskich Kretkowskich.

Jako pierwszy wystąpił Wojciech Kruczek, wyróżniony absolwent Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej im. Z. Brzewskiego w Warszawie oraz Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie w klasie fortepianu prof. Joanny Ławrynowicz-Just. Obecnie student drugiego roku stacjonarnych studiów magisterskich UMFC również w klasie fortepianu prof. Joanny Ławrynowicz-Just. Wykonał utwory Chopnia, Paderewskiego i Beethovena.

Po przerwie koncertował Mikołaj Seroka, który ukończył Państwową Szkołę Muzyczną im. E. Młynarskiego w Warszawie (kształcił się tam pod kierunkiem Marzeny Jasińskiej oraz Małgorzaty Gambrych), obecnie uczeń OSM II st. Im. Z. Brzewskiego w Warszawie w klasie fortepianu prof. Karola Radziwonowicza. Wykonał utwory Chopina i Paderewskiego.

Koncert odbył się na historycznym fortepianie marki: Ernst Kaps (Drezno) z roku 1888.

Współorganizatorem koncertu w Parskach było Stowarzyszenie Dwór Parski nad Nerem. Szczególne podziękowania  należą się rodzinie Kretkowskich, Kiersnowskich i Sławińskich. Podkreślenia wymaga też okoliczność, że ogromne zaangażowana Rodzina Kretkowskich oraz Wójt Gminy Świnice Warckie p. Sylwia Prażnowska wyrazili już ochotę aby kontynuować koncerty Festiwalu.

Licznie zgromadzona publiczność była zachwycona!

Szczegółowy program koncertu:

Program_CH.en VAC._PARSKI_09.06.2019

Kolejny koncert Festiwalu już 23 czerwca w Łazach!

Patronat Honorowy nad koncertem objęli: Fundacja Polska-Europa-Polonia i Związek Szlachty Polskiej. Program realizują dorocznie Wójt Gminy Wąpielsk Wójt, Gminy Skrwilno oraz Fundacja Ochrony Dziedzictwa, Kultywowania Tradycji, Wspierania Kultury i Rozwoju Lokalnego „Ziemia Dobrzyńska”. Współorganizatorami w roku 2019 byli Burmistrz Miasta i Gminy Lubowidz, Wójt Gminy Świnice Warckie i Stowarzyszenie dwór Parski nad Nerem. Partnerzy projektu: Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna II stopnia im. Zenona Brzewskiego w Warszawie oraz Szkoła Muzyczna I stopnia w ZS nr. 5 im. Ks. Jana Twardowskiego w Rypinie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *