Rozstrzygnięcie konkursu plastycznego pod patronatem Związku Szlachty Polskiej

W piątek, 24 maja 2024 r., odbyło się uroczyste wręczenie nagród laureatom VIII Międzynarodowego Konkursu Plastycznego „Z moich stron. Przyjaciele”. Patronat nad tym konkursem objął Związek Szlachty Polskiej, zaś nagrodę dodatkową ufundował p. Karol Sienkiewicz h. Wenda, Prezes Oddziału Związku w Toruniu.

Patronat Związku

Pomysł objęcia patronatem konkursu organizowanego przez popularny toruński Dom Harcerza, czyli placówkę edukacyjną będącą Ogniskiem Pracy Pozaszkolnej, pojawił się kilka tygodni temu podczas rozmów z p. Przemysławem Bańkowskim, Konsulem Honorowym Republiki Litewskiej w Toruniu. Wybór akurat tej imprezy nie może dziwić. Wszak cele Związku obejmują m.in promocję Rzeczypospolitej Polskiej za granicą czy rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami. Nie ma chyba lepszych odbiorców tych idei niż młodzież! Po krótkich ustaleniach z Zarządem Głównym Związku Szlachty Polskiej podpisany został list intencyjny w sprawie objęcia patronatem tegorocznej edycji konkursu i współpracy w latach następnych. Związek został więc patronem tego wydarzenia, obok tak szacownych osób jak Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego p. Piotr Całbecki, Prezydent Miasta Torunia p. Paweł Gulewski czy wspomniany już Konsul Honorowy p. Przemysław Bańkowski.

O Konkursie „Z moich stron. Przyjaciele”.

Konkurs został zorganizowany już po raz ósmy. Ideą przewodnią konkursu jest hasło „Z moich stron”. W tym roku podtytuł brzmiał „Przyjaciele”. I właśnie przyjaźń była przedmiotem prac. A prac tych nadeszło bardzo dużo i wszystkie były na wysokim poziomie.

Na konkurs wpłynęło aż 438 wspaniałych prac. Zostały one nadesłane z placówek z terenu Województwa Kujawsko-Pomorskiego (256 prac), terenu Wileńszczyzny (63 prace) oraz z Kowna,  Partnerskiego miasta Torunia (119 prac).

Przyznano 13 równorzędnych nagród i 10 równorzędnych wyróżnień w 4 grupach wiekowych. Szczególnie wyróżniły się wysokiej jakości prace z Kowna. Lista nagrodzonych dostępna jest na tej stronie >>>

Prezes Oddziału Związku Szlachty Polskiej w Toruniu Pan Karol Sienkiewicz h. Wenda przyznał nagrodę dodatkową Emiliji Burdaitė  (lat 13  Vilnius  Gabija  Progimnasim) oraz Emiliji Makovskė  (16 lat  Vilniaus Tuskulėnų Gimnazija). Wyróżnione prace poniżej.

Nagroda: Emilija Burdaitė:

Wyróżnienie: Emilija Makovskė


 

Wręczenie nagród przebiegło w miłej i serdeczniej atmosferze, niestety w spotkaniu nie uczestniczyli laureaci z Litwy. Mamy jednak nadzieję, że dzięki zaangażowaniu organizatorów i sponsorów już w 2025 r. uda się zaprosić młodzież z Wilna i Kowna!

Więcej zdjęć na profilu Domu Harcerza na FB >>>>>

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *