Kujawsko-Pomorskie Centrum Dziedzictwa

Wiosną 2021 r. powołane zostało Kujawsko-Pomorskie Centrum Dziedzictwa w Toruniu. Nowa instytucja zajmie się m.in. rewitalizacją zespołu pałacowo-parkowego w Nawrze pod Chełmżą. Związek Szlachty Polskiej zgłosił gotowość do współpracy z Centrum.

Utworzenie Centrum i powierzenie mu opieki nad pałacem w Nawrze to doskonała wiadomość dla środowiska zainteresowanego historią regionu oraz jego dziedzictwem. W Nawrze powstanie bowiem Muzeum Ziemiaństwa im. Rodziny Sczanieckich, stanowiące miejsce kultywowania bogatych tradycji, historii i osiągnięć rodów ziemiańskich na terenach Pomorza Nadwiślańskiego i Kujaw. Centrum zajmie się także upowszechnianiem materialnego i niematerialnego dorobku kultury wiejskiej. Nie zabraknie tam również miejsca dla szlacheckiego dziedzictwa regionu. Szczególną uwagę KPCD poświęci osobie Fryderyka Chopina i jego rodzinie.

Możliwości nawiązania współpracy w tych obszarach poświęcone było spotkanie, które odbyło się w listopadzie 2021 r. w siedzibie Centrum. W spotkaniu uczestniczyli p. Marek Rubnikowicz, Dyrektor Centrum oraz p. Michał Antonowicz, Specjalista ds. Kultury Niematerialnej, zaś ze strony Związku Szlachty Polskiej p. Michał Korsak, Prezes Zarządu Głównego oraz Zarząd Oddziału Toruńskiego: p. Beata Kazimierska-Korsak, Prezes Oddziału, p. Karol Sienkiewicz, Sekretarz oraz p. Karol de Ślepowron-Wróblewski, Członek Zarządu.

Spotkanie to zaowocowało włączeniem Centrum i Nawry w program wspaniałej imprezy Chopin en Vacances oraz gotowością dalszej współpracy z Oddziałem Toruńskim. Już na początku 2022 r. odbędzie się w Toruniu seminarium poświęcone tradycji ziemiańskiej, na którym nie zabraknie przedstawiciela naszego Związku. Seminarium towarzyszyć będzie wystawa fotografii przygotowana z okazji 25lecia Związku Szlachty Polskiej.

Ponadto Centrum wyraża ogromne zainteresowanie akcją gromadzenia pamiątek i wspomnień rodzin szlacheckich regionu. Mamy nadzieję, że niedługo pojawi się więcej szczegółów dotyczących tej akcji.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *